Nepedagoginiai darbuotojai

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigybė
2. Aldona Ivanauskienė Raštinės vedėja
3. Raimondas LaurinaitisIKT specialistas/laborantas
4. Milda Dajorienė Valytoja-budėtoja
5. Vilma Jurkaitienė Valytoja-budėtoja  
6. Zita Lingienė Valytoja-budėtoja  
7. Birutė Lingevičienė Valytoja-budėtoja  
8. Vilma GrišmanauskienėValytoja-budėtoja  
9. Stefa Gliožė Valytoja-budėtoja  
10. Lina Armalienė Valytoja-budėtoja  
11. Aušra Pučkorienė Rūbininkė-budėtoja
12. Vaclovas Ročys Einamojo remonto darbininkas
13. Kostas Navardauskas Einamojo remonto darbininkas
14. Vidmantas Čepulis Einamojo remonto darbininkas
15. Ruibys Vaclovas   Vairuotojas  
16. Adomavičienė ReginaValytoja-budėtoja  
17. Mikutienė Rima   Valytoja-budėtoja  
18.
Simona KazlauskienėVisuomenės sveikatos priežiūros specialistė