Mokinių taryba

 1. Mokinių taryba – tai visuotiniais pagrindais veikianti, demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija mokykloje.
 2. Mokinių taryba padeda įgyvendinti mokyklos tikslus ir uždavinius.
 3. Mokinių tarybą sudaro 6–10 klasių mokiniai. Kasmet, rugsėjo mėnesį, 6–10 klasės į Mokinių tarybą deleguoja po 1 (ar daugiau) mokinį.
 4. Mokinių tarybos pirmininką ir pavaduotoją anoniminiu balsavimu išsirenka Mokinių tarybos nariai per pirmąjį posėdį.
 5. Mokinių tarybos susirinkimai vyksta ne rečiau kaip kartą per savaitę. Posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja du trečdaliai visų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, lemiamas yra Mokinių tarybos pirmininko (jam nesant – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.
 6. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:
  1. Narys išvyksta iš mokyklos.
  2. Narys atsistatydina arba yra atstatydinamas už nedalyvavimą Mokinių tarybos veikloje ar netinkamą elgesį.
 7. Į nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą deleguojamas kitas tos klasės, kurioje mokėsi buvęs narys, atstovas.

Mokinių tarybos funkcijos:
 1. Atstovauti daugumos mokinių interesus mokykloje bei formuoti vieningą mokinių bendruomenę.
 2. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą.
 3. Stiprinti mokyklos savivaldą.
 4. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą dalyvaujant mokyklų bendruomenių veikloje, kitose savivaldose.
 5. Konstruktyviai bendradarbiauti su mokyklos administracija, taip pat Mokytojų taryba bei Mokyklos taryba.
 6. Inicijuoti ir padėti organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, mokinių neformaliojo švietimo plėtrą ir socialinę veiklą.
 7. Dalyvauti drausmės ir tvarkos palaikyme Mokykloje.
 8. Teikti pasiūlymus mokyklos direktoriui dėl ugdymo proceso organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, dėl mokinių apdovanojimo ir kt.
 9. Dalyvauti rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 10. Analizuoti Mokyklos veiklą ir gyvenimą.
 11. Organizuoti mokinių atstovų rinkimus į Mokyklos tarybą pagal direktoriaus nustatytą tarybos narių skaičių.
 12. Apie savo veiklą informuoti visą mokyklos bendruomenę.

Mokinių taryba (2020–2021 m. m.)

Informacija atnaujinta 2020-11-26

Eil. Nr.Vardas, pavardėKlasėPareigos
1Paulina Navickytė10cPirmininkė
2Deimatė Mažeikaitė9bPirmininkės pavaduotoja
3Domas Gudauskas6aNarys
4Gustė Gerulskytė6aNarė
5Deimantė Norvaišaitė6aNarė
6Goda Rupeikaitė 6bNarė
7Urtė Grišmanauskaitė6bNarė
8Austėja Girdžiūnaitė6cNarė
9Goda Jurevičiutė6cNarė
10Ugnius Švoba6dNarys
11Gustė Grauslytė7aNarė
12Akvilė Arlauskaitė7aNarė
13Samanta Proninaitė7bNarė
14Ieva Mežeckytė7bNarė
15Ugnė Viršilaitė7bNarė
16Austėja Bertašiūtė7cNarė
17Rugilė Rankauskaitė7cNarė
18Kamilė Bružaitė7cNarė
19Edvinas Katkus 8aNarys
20Emilė Brezgytė8bNarė
21Judita Trumpulytė8cNarė
22Elzė Malakauskaitė8dNarė
23Gustė Reinikytė8dNarė
24Radvilas Bogužas9aNarys
25Dominykas Norvilas9aNarys
26Rapolas Meškauskas9aNarys
27Gabrielė Etminaitė9bNarė
28Edgaras Šakys10aNarys
29Greta Mickevičiūtė10bNarė
30Beatričė Šideikytė10bNarė
31Kornelija Šukytė10bNarė

Mokinių taryba (2019–2020 m. m.)

Informacija atnaujinta 2019-09-16

Eil. Nr.Vardas, pavardėKlasėPareigos
1Otilė Limantaitė10aPirmininkė
2Raminta Trakumaitė10aPirmininkės pavaduotoja
3Ugnė Salytė9cSekretorė
4Augustė Pupšytė6aNarė
5Gustė Grauslytė6aNarė
6Paulina Saveikytė6aNarė
7Akvilė Arlauskaitė6aNarė
8Saulė Malakauskaitė6aNarė
9Ieva Mažeckytė6bNarė
10Gabija Černiauskaitė6bNarė
11Ugnė Viršilaitė6bNarė
12Fausta Budrytė6bNarė
13Eimantas Žutautas6bNarė
14Rugilė Rankauskaitė6cNarė
15Beata Glodenytė6cNarė
16Greta Rojutė6cNarė
17Kamilė Bružaitė6cNarė
18Roberta Norvilaitė6cNarė
19Edvinas Katkus 7aNarė
20Emilė Brezgytė7bNarė
21Augustė Kniežaitė7bNarė
22Judita Trumpulytė7cNarė
23Vanesa Bernotaitė7cNarė
24Gustė Reinikytė7dNarė
25Elzė Malakauskaitė7dNarė
26Emilija Paulauskaitė8aNarė
27Deimantė Denesevičiūtė8aNarė
28Ernerta Bugenytė8bNarė
29Veronika Daukšaitė8bNarė
30Samanta Stankevičiutė8cNarė
31Kamilė Zemeckytė8cNarė
32Dovilė Jacenko8dNarė
33Idaira Jokšaitė8dNarė
34Rusnė Skierutė8dNarė
35Kamilė Valauskaitė9aNarė
36Evelina Jokulytė9bNarė
37Laura Lenkaitė9bNarė
38Auksė Puzinevskaitė9cNarė
39Paulina Navickytė9cNarė
40Karolina Jonušaitė9cNarė
41Akvilė Žilinskaitė10aNarė
42Milda Domarkaitė10bNarė
43Laurynas Grikštas10bNarys
44Emilė Šlepavičiūtė10cNarė
45Gabrielė Mickutė10cNarė
46Laimonas Liaudanskis10cNarys

Mokinių taryba (2018–2019 m. m.):

Vardas, pavardė KlasėPareigosVardas, pavardė KlasėPareigos
Rugilė Domarkaitė9cpirmininkėLukas Vasiliauskas10bnarys
Saulė Petreikytė10cpirmininkės pavaduotojaAkvilė Žilinskaitė9anarė
Julija Šmukštaitė10cnarėRaminta Trakumaitė9anarė
Emilija Toleikytė7bnarėDeimantė Denesevičiūtė7anarė
Lėja Eitvydaitė8dnarėBrigita Kontenytė8anarė
Gabrielė Vilkauskaitė7cnarėKamilė Valauskaitė8anarė
Emilija Paulauskaitė7anarėEmilija Pigagaitė7dnarė
Ieva Kazonaitė7anarėSmiltė Petkutė7dnarė
Viktorija Prišmontaitė10bnarėPaulina Navickytė8cnarė
Emilė Meškauskaitė10bnarėAndrea Kuprinskaitė8cnarė
Goda Butrimaitė10cnarėUgnė Salytė8cnarė
Gustė Reinikytė6dnarėEdvinas Katkus 6anarys
Elzė Malakauskaitė6dnarėEmilė Brezgytė6bnarė
Eglė Vasiliauskaitė7dnarėVesta Bernotaitė6bnarė
Deimantė Jarašiūnaitė8bnarėAugustė Kniežaitė6bnarė
Vilma Šimkutė8bnarėRoberta Miklušytė6bnarė
Kamilė Valužytė 6cnarėVytautas Mazrimas9bnarys
Judita Trumpulytė6cnarėOtilė Limontaitė9bnarė
Vanesa Bernotaitė6cnarėUrtė Drungilaitė10anarė
Tėja Jonkutė8dnarėRugilė Skuodaitė10bnarė
Gabriela Lileikytė8dnarė