Mokyklinės uniformos

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokiniai mokykloje privalo dėvėti Mokyklos tarybos patvirtintą uniformą:

Mokyklinės uniformos dėvėjimo ir įsigijimo tvarkos aprašas