Mokamos

Mokykla teikia šias mokamas paslaugas:

  • Patalpų nuoma
  • Mokyklinio autobuso nuoma
  • Bilietai į diskoteką

Paslaugų kaina patvirtinta 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-14.

Dėl nuomos sutarčių sudarymo paslaugų kreiptis į mokyklos direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Marių Vaurą (tel. Nr. (8-678)82908 , el. p. marius.ryto@gmail.com.).