Istorija

1979 m. lapkričio 19 d. KMK Nr. 114 statybininkai padėjo kertinį akmenį Plungės 5-osios vidurinės mokyklos statybai, o 1980 m. rugsėjo 1 d. KMK Nr. 114 vadovas E. Miknius įteikė pirmajam mokyklos direktoriui Petrui Globiui simbolinį mokyklos raktą.

Pirmaisiais darbo metais 1024 mokinius mokė 50 pedagogų. Išleista pirmoji aštuntokų laida – 83 mažieji abiturientai. Pirmoji abiturientų laida (22 mokiniai) baigė 1981-1982 m. m.

1984 m. pirmosios aukso medalininkės abiturientės: Aušra Astrauskaitė ir Jolanta Vitkutė.

1985 m. gegužės 10 d. mokykloje pirmą kartą vyko draugystės festivalis, kuriame dalyvavo 14 delegacijų iš Moldavijos, Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų respublikų.

1989 m. kovo mėn. mokykloje vyko chorų festivalis. Dalyvavo Vilniaus 22 vidurinės m-klos choras „Vieversys“ (vadovas Vytautas Urbonavičius), Plungės miesto ir kitų rajonų chorai.

Nuo 1990 metų mokyklos direktorius – Stanislovas Ivanauskas.

1993 m. gegužės 3 d. mokykla finansiškai atsiskyrė nuo švietimo skyriaus.

1996 m. kovo mėnesį mokyklai suteiktas naujas vardas – Plungės „Ryto“ vidurinė mokykla. Gegužės mėnesį sukurta mokyklos emblema (mokytoja Vilma Stankuvienė), padėkos raštas (mokytoja Ilma Zaborskienė)

1997 m. gruodžio mėnesį pirmąkart mokiniai išsirinko mokinių prezidentą – 10 klasės mokinę Tomą Marčinauskytę.

1998 m. birželio mėnesį pradėtas leisti neperiodinis mokyklos laikraštis „Mazgas“. (Iniciatorė – Asta Buitkutė, 8 kl. mokinė)

1999 m. rugsėjo mėnesį sukurta ir pašventinta mokyklos vėliava. (Autorės – mokytojos Irena Platakienė, Vilma Stankuvienė, Ilma Zaborskienė)

2000 m. rugsėjo 1 d. 12 klasės mokinys Lauras Smilgevičius sukūrė mokyklos dainą.

2000 m. laimėtas pirmas reikšmingesnis J. Kazicko ir UAB „Omnitel“ projektas „Mokykla informacinei Lietuvai“.

2000-2003 m. vyko pirmas tarptautinis projektas ES Socrates Comenius „Šaknys“. Dalyvavo Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos ir mūsų mokykla (Vadovė Vilhelma Kaktienė).

2002 m. gegužės 5 d.(17.45 val) pasirodė pirmasis mokyklos internetinis puslapis. (Autorius Mindaugas Lukauskis, 12 klasės mokinys)

2002-2005 m. m. mokykla dalyvavo MTP (Mokyklų tobulinimo programa).

Darbo grupė: Irena Juškevičienė, Aušra Brazdeikienė, Laima Daugėlienė, Jolanta Mieliauskienė, Milda Mikaitė.

Mokyklos renovacijai gauta 2,3 milijono litų.

2003 m. rugsėjo 1 d. vidurinė mokykla reorganizuota į Plungės „Ryto“ pagrindinę mokyklą.

2005 m. rugsėjo 1 d. iškilmingai atidaryta  „Maža universali dirbtinės dangos aikštelė“.

2006 m. rugsėjo 1 d. mokyklą pradėjo lankyti vaikai su fizine negalia. (Pradėjo veikti liftas)

2006 m. lapkričio 24 d. pristatyta mokinių kūrybos knyga „Po skambučio skliautu“. (Paruošė mokytoja Janina Ramanauskienė)

2007 m. vasario 4 d. mokyklos mažojo  futbolo komanda (vaikai, gimę 1992 m. ir jaunesni) tapo respublikos čempionais.

2007 m. birželio 20 d. mokyklos taryba pritarė ,,Mokyklos I-IV klasių pasiekimų knygelės“ spausdinimui. (Autorė mokytoja Zita Gedgaudienė)

2008  m. sausio 22 d. akredituotas mokyklos PIT (profesinio informavimo taškas).

2008 m. vasario 5 d. gautas mokyklinis autobusas FORD TRANSIT 350 WEF vaikams su fizine negalia vežti.

2008 m. gruodžio 19 d. mokykloje lankėsi Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo (LIMK) narės: Kauno, Šakių, Utenos ir kt. mokyklos.

2008 m. gruodžio 24 d. atnaujintas mokyklos internetinė svetainė.( Mokytoja Raminta Bergaudienė)

2009 m. kovo 10 d. tradicinėje sporto šventėje, skirtoje Lietuvos vardo 1000– mečiui pažymėti, 1000 m bėgo 1007 dalyviai.

2009 m. gegužės 14 d. pirmą kartą mokyklos istorijoje mokinių tėvai paruošė spektaklį mokyklos bendruomenei. Tai 1 a klasės mokinių tėvų spektaklis „Raudonkepuraitė“.

2009 m. gegužės 18 d. vyko 10-oji alternatyvios mados šventė. (Mokytoja I. Platakienė).

2009 m. birželio 10 d. direktoriui Stanislovui Ivanauskui ir direktoriaus pavaduotojoms ugdymui: B. Tilvikienei ir I. Juškevičienei, suteiktos II-osios vadybos kvalifikacinės kategorijos.

2009-2011 m.m. mokyklos bendruomenė vykdė prevencinę programą prieš smurtą ir patyčias OLWEUS.

2009 m. spalio mėn.-2012 gegužės mėn. mokykla dalyvavo MTP+ projekte bibliotekai ir mokyklai modernizuoti. (Gauta IKT ir kitų priemonių už 227 600 Lt)

2009 m. gruodžio 22 d. atidaryta ledo aikštelė, kurioje kūno kultūros pamokų metu mokiniai turi galimybę mokytis čiuožti.

2010 m. kovo 25 d. 2a klasės tėvai pastatė ir parodė mokyklos bendruomenei spektaklį „Žirafa su kojinėmis“ (rež. A. Šukienė).

2010 m. kovo 26 d. pastatytas 4b klasės mokinių spektaklis „Vilkas, tik ožiukai ne septyni…“ (Mokytoja Z. Gedgaudienė).

2010 m. gruodžio13 d. direktoriaus pavaduotojai ugdymui S. Petkuvienei suteikta II-oji vadybos kvalifikacinė kategorija.

2010 m. lapkričio 19 d.  pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su sporto klubu „Versmė“ dėl tinklinio propagavimo rajone.

2011 m. rugsėjo 1 d. įdiegtas elektroninis dienynas;

2011 m. tėvų lėšomis nupirktos pirmosios 31 rūbų spintelė;

2011 m. renovuototi sporto aikštynai ir jų prieigos.

2012 m. rugsėjo 6 d.  įruošta paplūdimio tinklinio aikštelė.

2013 m. kovo 11 d. 8 e klasės mokinei Ievai Krivickaitei TV3 laidoje „Lietuvos garbė 2013“  įteikta nominacija „Metų viltis“. (Ievos pastangomis paaukota beveik 300 000 Lt sergančiai Augustei gydyti.);

2013 m. gegužės 17 d. atidaryta riedlentininkų-riedutininkų rampa;

2013 m. birželio 15 d. buvusiam mokyklos mokytojui Antanui Jadziauskui suteiktas Plungės miesto garbės piliečio vardas.

2013 m. rugsėjo 1 d. įvesta mokyklinė uniforma, įdiegti elektroniniai mokinio pažymėjimai.

2014 m. vasario 6 d. mokykloje lankėsi garsus Lietuvos krepšinio rinktinės ir Kauno „Žalgirio“ žaidėjas Sergėjus Jovaiša.

2014 m. spalio 29 d. iš MTP+ projekto „Technologijų,menų,gamtos mokslų infrastruktūra“ mokykla gavo pirmuosius 30 planšetinių kompiuterių mokiniams (ugdymo procesui).

2015 m. vasario 19 d. mokytoją Viktorąi Vaitkų 65-mečio proga Kūno Kultūros ir Sporto departamentas apdovanojo „Aukso medaliu už nuopelnus Lietuvos sportui“.

2015 m. birželio 5 d. prie mokyklos atidarytas gatvės gimnastikos įrenginių kompleksas.

2015 m. birželio 7 d. mokyklos mergaičių komanda – 2014-2015 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių mergaičių kvadrato varžybų – II vietos laimėtoja.

2015 m. spalio 23 d. paminėtas mokyklos 35-metis. Ta proga mokyklos  kiemą papuošė poilsio kampelis – direktoriaus iniciatyva pastatyti suoleliai.