Metodinė taryba

Jolanta Mieliauskienė, mokytoja – pirmininkė,

Dalia Naruševičienė, mokytoja – narė,

Rita Skroblytė, mokytoja – narė,

Virginija Žutautaitė, mokytoja – narė,

Daiva Domarkienė, mokytoja – narė,

Irena Platakienė, mokytoja – narė,

Irena Šarkauskeinė, mokytoja – narė.

Stepanija Petkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė