Darbo grupė profesiniam orientavimui vykdyti

Sudėtis:

Birutė Tilvikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;

Adolfina Kiaulakienė, mokytoja, profesinio informavimo konsultantė – narė;

Virginija Žutautaitė, mokytoja, profesinio informavimo konsultantė – narė;

Stepanija Petkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;

Rita Mačerauskienė, socialinė pedagogė – narė;

Kristina Vanskevičienė, bibliotekininkė – narė;

Jolanta Mieliauskienė, mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė – narė;