Metodinės grupės

1.1. Lietuvių kalbos mokytojų;

1.2. Užsienio kalbų ir dorinio ugdymo mokytojų;

1.3. Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo mokytojų;

1.4. Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų;

1.5. Menų, technologijų, kūno kultūros, neformaliojo ugdymo mokytojų;

1.6. Pradinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų.