Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m.

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo pokyčio ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m.

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita 
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m.

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita