Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 m.

2020 m. III ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pajamų įmokų ataskaita
2020 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų sumų ataskaita
Pajamų įmokų ataskaita
2020 m. I ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų sumų ataskaita
Pajamų įmokų ataskaita

2019 m.

2019 m. įsigytos mokymo priemonės ir vadovėliai

2019 m. III ketvirtis 2019 m. IV ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pajamų įmokų ataskaita
Pažyma apie debetinį ir kreditinį įsiskolinimą
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pajamų įmokų ataskaita
2019 m. I ketvirtis 2019 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pajamų įmokų ataskaita
Aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pajamų įmokų ataskaita

2018 m.

2018 m. IV ketvirtis

2018 m. III ketvirtis

2018 m. II ketvirtis 

2018 m. I ketvirtis

2017 m. IV ketvirtis

2017 m. III ketvirtis