Administracija


Direktorius
Stanislovas Ivanauskas

Gyvenimo aprašymas
Funkcijos
Reikalavimai pareigybei


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Stepanija Petkuvienė

Funkcijos
Reikalavimai pareigybei
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Tilvikienė

Funkcijos
Reikalavimai pareigybei
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Marius Vauras

Funkcijos
Reikalavimai pareigybei