Biblioteka-informacinis centras

Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos biblioteka-informacinis centras yra dinamiška institucija, atitinkanti kintančius bendruomenės poreikius, padedanti mokyklos bendruomenės nariams gauti reikalingas žinias ir informaciją.

Čia kaupiama metodinė-pedagoginė literatūra, projektiniai darbai, grožinė ir šakinė literatūra, mokomosios kompiuterinės programos.

Mokyklos bibliotekoje įdiegta mokyklų bibliotekinė informacinė sistema – MOBIS, kuria aptarnaujami skaitytojai bei vykdoma visa bibliotekos-informacinio centro apskaita.

Bibliotekos skaitykloje  yra 15 kompiuterių, skirtų skaitytojams,  spausdintuvas, audio, video aparatūra, projektorius, interaktyvi lenta.

Biblioteka-informacinis centras ne tik formuoja fondus bei aptarnauja mokyklos bendruomenę, atsižvelgiant į jos poreikius, bet ir aktyviai dalyvauja jos veikloje: rengia literatūrines parodas, organizuoja skaitymo skatinimo renginius, praveda pokalbius, diskusijas apie knygas bei skaitymo kultūrą klasių valandėlių metu, rengia susitikimus su  rašytojais, dailininkais-iliustruotojais, atsakinėja į bibliografines užklausas, padeda mokiniams rinkti medžiagą referatams, ugdo jų informacinius gebėjimus.

Bibliotekoje-informaciniame centre nuolat dirbančios  bibliotekininkės-bibliografės visada yra pasirengusios padėti kiekvienam, kam reikalinga pagalba susigaudyti informacijos jūroje.

Rašykite mums: biblioteka@ryto.plunge.lm.lt.