Tyrimai ir analizės

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VISUMINIO IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m.

Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Mokyklos ataskaita (6 klasė)