Veiklos sritys

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Neformalus ugdymas

Prevencinė veikla

Biblioteka-informacinis centras