Nuo spalio 21 dienos Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje 5–10 klasių mokiniams pamokos vyks nuotoliniu būdu.

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO VADOVO SPRENDIMAS
DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE