Stalgėnų skyriaus istorija

1916 m. Stalgėnų parapijos salėje valstybės lėšomis įkurta Telšių apskrities Plungės valsčiaus Stalgėnų seniūnijos pradžios mokykla. Mokėsi 12 mokinių.

1927 m. mokykla perkelta į privatų Kazio Skuodo namą. Šioje mokykloje 5 metus dirbo mokytojas A. Abelkis.

1931 m. mokykla  persikelia į pačius Stalgėnus, klebonijos patalpas. Mokėsi 20 mokinių. Mokykloje daraktoriumi dirbo K. Uznevičius.

1933 m. mokykla persikėlė į Antano Milašiaus patalpas ir buvo pavadinta Stalgėnų pradžios mokykla. Tuo metu mokykloje dirbo mokytojos: Z. Plungaitė ir A. Petreikienė.

Mokykla 1933 m.

1949 m. atidaryta Stalgėnų septynmetės mokyklos 5 klasė. Mokyklos direktoriumi paskirtas  Silvestras Sakadelskis.1951 m. į Stalgėnų septynmetę mokyklą atvyko dirbti mokytojai: Eugenija Bliucukytė, Marytė Niedvarienė, Julius Niedvaras. Buvusį direktorių pakeičia Eugenija Bliucukytė.

1963 m. mokykla persikėlė į naujas patalpas.

1976 m.  Į mokyklą susirinko didžiausias mokinių skaičius – 253.

1980-1981 m. aštuonmetėje mokykloje istorinis įvykis, per metus pastatytas naujas mokyklos priestatas, su vandentiekiu, centriniu šildymu, nauja sporto sale, valgykla, mokymo dirbtuvėmis. Rekonstruotas senasis pastatas. Tuo metu mokėsi 234 mokiniai.

  • 1986 m. mokyklos direktoriumi paskirtas Rimantas Gricevičius
  • 1993 m. mokykla tampa pagrindine, kurioje didelis ir darnus mokytojų kolektyvas, pilnai sukomplektuotos klasės. Mokosi mokiniai iš  Stalgėnų  ir jos apylinkių , Daugėdų, Milašaičių  gyvenviečių.
  • 1995 m. įkurta priešmokyklinio ugdymo grupė.
  • Nuo 1996 m. mokyklai suteiktas finansinis savarankiškumas.