Darbo grupės mokyklos veiklos planavimui

Darbo grupių sudėtis:

Strateginiam planui ir metiniam veiklos planui rengti:

Stanislovas Ivanauskas, direktorius – pirmininkas

Birutė Tilvikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė

Stepanija Petkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė

Eglė Vagnorienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė

Marius Vauras, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – narys

Rita Mačerauskienė, socialinė pedagogė – narė

Daina Margelienė, mokytoja – narė

Gražina Bumblytė, mokytoja – narė

Irena Platakienė, mokytoja – narė

Milda Mikaitė, mokytoja – narė

Raminta Venckienė, mokytoja – narė

Guoda Ačienė, mokytoja – narė

Dalia Vitkuvienė, mokytoja – narė

Raimonda Bieliauskienė – tėvų atstovas

Ugdymo planams rengti:

Pradinio ugdymo programos:

Stepanija Petkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė

Dalia Vitkuvienė, mokytoja – narė

Reda Godlauskienė, mokytoja – narė

Irena Šarkauskienė, mokytoja – narė

Rosita Paulauskienė, mokytoja – narė

Liucija Juodeikienė, spec. pedagogė-logopedė –  narė

Raimonda Bieliauskienė, tėvų atstovė – narė.

Pagrindinio ugdymo programos:

Birutė Tilvikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė

Raimonda Bieliauskienė – tėvų atstovas

Daiva Domarkienė, mokytoja – narė

Dalia Naruševičienė, mokytoja – narė

Rita Skroblytė, mokytoja – narė

Irena Platakienė, mokytoja – narė

Virginija Žutautaitė, mokytoja – narė

Raimondas Laurinaitis, mokytojas – narys

Laima Milvydienė, spec. pedagogė– narė

Emilija Paulauskaitė, 7a klasės mokinė – narė

Rugilė Domarkaitė, 9c klasės mokinė – narė

Stalgėnų skyriaus pradinio ir pagrindinio ugdymo programų:

Eglė Vagnorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė

Saulena Ablingienė, mokytoja – narė

Vilma Iljinienė, mokytoja – narė