Koronavirusas: prevenciniai veiksmai

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. D-176 ,,DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO UŽSIKRĖTIMO COVID-19 VIRUSU PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento rekomendacijos: