Mokslo ir žinių diena Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos Stalgėnų skyriuje

2018 m. rugsėjo 3 d. į Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos Stalgėnų skyrių susirinko 46 mokiniai. 5 iš jų jungtinės priešmokyklinės grupės vaikai. Mokslo ir žinių šventė prasidėjo bažnyčioje šv. Mišiomis. Mokyklos kiemelyje sveikinimo žodžius tarė Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos direktorius Stanislovas Ivanauskas, Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas Mantas Česnauskas, seniūnas Arūnas Jurkus ir naujasis Stalgėnų klebonas Jonas Jucys. Šventės metu skambėjo dainos, devintokai pristatė mažuosius priešmokyklinukus, kurie turėjo atlikti jiems paruoštas užduotis. Sėkmingai jas įveikę, buvo apdovanoti dovanėlėmis ir pakviesti į klasę. Susirinkę į klases mokiniai dalinosi vasaros įspūdžiais, aptarė šių mokslo metų planus ir veiklą.