„Ryto“ pagrindinei mokyklai – keturiasdešimtasis rugsėjis!

Iš pilkų kasdienybės siūlų nuaustas mūsų buvimas ČIA, į kurį margaspalvėmis švytinčiomis gijomis įsipina šventės. (J. Ivanauskaitė)

Pasitikdama 40-ies metų jubiliejų, Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla pelnytai didžiuojasi esanti saugi, moderni, kūrybinga, atvira kaitai ugdymo įstaiga, užtikrinanti efektyvų mokymą bei mokymąsi. Keturis dešimtmečius mokyklą lydėjo besikeičiančio pasaulio iššūkiai, tačiau   bendruomenė išliko atvira permainoms ir iniciatyvoms.

Pradžia

Mokyklos istorija prasidėjo 1979 m., kai buvo padėtas kertinis akmuo Plungės 5-osios vidurinės mokyklos statybai, o 1980 m. rugsėjo 1- ąją pirmajam mokyklos direktoriui Petrui Globiui įteiktas simbolinis mokyklos raktas.

Pirmaisiais darbo metais 1024 mokinius mokė 50 pedagogų. Išleista pirmoji aštuntokų laida – 83 mažieji abiturientai. Pirmoji –  22-iejų vienuoliktokų laida –  išlydėta 1982 m.  1985 metų gegužės 10 d. mokykloje pirmą kartą vyko draugystės festivalis, kuriame  svečiavosi 14 delegacijų iš Moldavijos, Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų respublikų. 1989 metų kovo mėnesį mokykla organizavo chorų festivalį, kuriame  dalyvavo Vilniaus 22-osios vidurinės mokyklos choras „Vieversys“ (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus) bei Plungės miesto ir kitų rajonų chorai.

1993 metais Plungės 5-oji vidurinė mokykla finansiškai atsiskyrė nuo švietimo skyriaus.1996 m. kovo mėnesį mokyklai suteiktas naujas – „Ryto“ vidurinės mokyklos –  vardas, įpareigojantis žadinti išmintį, žinias, siekti geros pradžios ir sėkmingos ateities kiekvienam bendruomenės nariui. 2003 metais mokykla išlydėjo paskutinę XXII-ąją abiturientų laidą, o rugsėjo pirmąją Plungės 5-oji  vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą  ir 2004 m. pavasarį Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla išleido pirmąją dešimtokų laidą.

 Nuo 2003 m. rugsėjo 1-osios virš įstaigos paradinių durų puikuojasi „Ryto“ pagrindinės mokyklos vardas. Gegužės mėnesį sukurta mokyklos emblema ( autorė – mokytoja Vilma Stankuvienė) ir  padėkos raštas (autorė – mokytoja Ilma Zaborskienė). 1997 m. gruodžio mėnesį mokiniai pirmą kartą  išsirinko savo prezidentę – 10 klasės mokinę Tomą Marčinauskytę. Po metų,1998 m. birželio mėnesį, mokinių iniciatyva pradėtas leisti  mokyklos laikraštis „Mazgas“. 1999 m. rugsėjį sukurta ir pašventinta mokyklos vėliava (autorės – mokytojos Irena Platakienė, Vilma Stankuvienė ir Ilma Zaborskienė). 2000-aisiais 12 klasės mokinys Lauras Smilgevičius sukūrė mokyklos dainą.

 Vertybių tęstinumas

Mokyklos gimtadienis – visai bendruomenei ypatinga šventė, per kurią galima džiaugtis nuveiktais darbais bei įgyvendintais tikslais. Dar 2002 m.  metais  laimėtas pirmasis reikšmingesnis J. Kazicko ir UAB „Omnitel“ projektas „Mokykla informacinei Lietuvai“. Tais pačiais metais mokykloje vyko pirmasis tarptautinis projektas ES Socrates Comenius „Šaknys“, kuriame dalyvavo Vokietijos, Lenkijos ir Prancūzijos mokyklos. 2002 – 2005 m., ir 2009 – 2012 m. mokykla buvo aktyvi  Mokyklų Tobulinimo Programos projektų (MTP) dalyvė. 2005 m. rugsėjo 1 d. iškilmingai atidaryta  „Maža universali dirbtinės dangos aikštelė“. 2006 m. rugsėjo 1 d. mokyklą  lankyti pradėjo vaikai su fizine negalia – jiems įrengtas liftas. 2008  m. sausio 22 d. akredituotas mokyklos PIT (profesinio informavimo taškas). 2008 m. vasario 5 d. gautas mokyklinis autobusas vaikams su fizine negalia vežti.

Pasiektų rezultatų dėka  keitėsi ir mokyklos edukacinės erdvės:  renovuotas fasadas, įrengta sporto aikštelė, paplūdimio tinklinio aikštelė, edukacinėms veikloms – vaikų žaidimų aikštelė, lauko treniruokliai, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti biblioteka, interaktyviomis mokymosi priemonėmis aprūpinta skaitykla. Mokyklos prioritetai – įvairių poreikių mokinių saugios, sveikatai palankios ir  šiuolaikiškos ugdymosi aplinkos kūrimas, mokymo ir mokymosi kokybės tobulinimas – akivaizdūs keturių dešimtmečių  kelionėje.

Dabarties aktualijos

 Keturi dešimtmečiai subūrė vieningą mokyklos bendruomenę, ugdančią kūrybišką, integralią, iniciatyvią, plačios kultūrinės orientacijos asmenybę. 66-ių pedagogų kolektyvas puoselėja mokyklos prioritetines vertybes – nuolatinį mokymąsi ir kompetencijų ugdymą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą. Taikydami inovatyvų mokymą, naudodami šiuolaikines technologijas mokyklos mokytojai skatina mokinių išradingumą, kūrybiškumą ir  smalsumą. Mokykla dalyvauja šalies ir tarptautiniuose tyrimuose, nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose, analizuoja, tiria, vertina, kad pasiektų vis geresnių rezultatų. Šiandien „Ryto“ pagrindinė mokykla išsiskiria aukštais mokinių pasiekimais, laimėjimais miesto ir respublikos dalykiniuose konkursuose, olimpiadose, nacionaliniuose pasiekimų patikrinimuose. Apie reikšmingus ugdytinių akademinius pasiekimus liudija žurnalas „Reitingai“: ketvirtą kartą sudarytame pagrindinių mokyklų vertinime 2020 m. Plungės „Ryto“ pagrindinė  mokykla pripažinta  stipriausia  mokykla tarp tų, kuriose mokosi daugiau nei 21 dešimtokas.

Mokykla išsiskiria geru socialiniu kontekstu bei gerais bendruomeniniais santykiais. 2009-2011 m. m. bendruomenė vykdė prevencinę programą prieš smurtą ir patyčias OLWEUS, o 2016 – 2017 ir 2017 – 2018 m. m. mokykloje vykdyta OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS). Mokyklai pelnytai suteiktas OLWEUS vardas. Mokomi pastebėti, atpažinti bei tinkamai reaguoti į patyčias, mokiniai nelieka abejingi  žmogiškosioms vertybėms, yra aktyvūs pilietinių iniciatyvų, renginių, konkursų bei olimpiadų dalyviai, pelno prizines vietas. Mokinių laimėjimai įrodo, jog ugdomos atsakingos, visapusiškos asmenybės, prisidedančios prie visuomenės gerovės. Šiandien mokykla didžiuojasi buvusiais mokiniais – filosofais, ekonomistais, politikais, ambasadoriais, mokslo darbuotojais, dainų autoriais, atlikėjais, socialinių iniciatyvų dalyviais ir mecenatais.  

 Bendruomenę džiugina neformaliojo švietimo programų įvairovė, kurioje svarbiausias dėmesys – asmenybės ugdymui.  Vyksta popamokiniai renginiai, minimos Lietuvos valstybės šventės, bendruomenės nariai dalyvauja akcijose. Aktyvūs ir mokinių tėvai: 2009 m. gegužės 14 d. pirmą kartą mokyklos istorijoje tėvų pastatytas ir mokyklos bendruomenei parodytas spektaklis ,,Raudonkepuraitė“, 2010 m. kovo 25 d. 2a klasės tėvų – ,,Žirafa su kojinėmis“.  5-ų klasių mokinių tėvai kasmet dalyvauja sporto varžybose „Aš ir mano šeima“ ir kt. Džiugina ir rezultatai:  mados studija „Ažūrė“, vadovaujama mokytojos I. Platakienės, ne kartą  respublikiniuose drabužių dizaino ir įvaizdžio konkursuose, avangardinio meno festivaliuose tapo nugalėtoja, pelnė prizines vietas. Kas antri metai mokykloje vyksta Respublikinė alternatyvios mados vaikų ir jaunimo šventė – konkursas „Mados blykstė“. Tradiciniu tapęs renginys 2019 m. lapkričio mėnesį vyko jau penkioliktą kartą mokyklos istorijoje.

Mokykla – sveiko ir aktyvaus gyvenimo propaguotoja. Fizinio aktyvumo skatinimui skiriamas ypatingas dėmesys. Pradinių klasių mokinukams organizuojamos judriosios pertraukos. 2016 m.  Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje bendruomenei įteikta Švietimo ir mokslo ministrės A. Pitrėnienės padėka už aktyvų dalyvavimą nacionalinėje judriųjų pertraukų akcijoje. Mokiniai aktyvūs bendrojo fizinio parengimo, stalo teniso, futbolo, judriųjų žaidimų, kvadrato, lengvosios atletikos būrelių veikloje. 2007 m. mažojo futbolo komanda tapo Lietuvos respublikos čempione, 2014 m. mergaičių kvadrato komanda – Lietuvos respublikos vicečempione, 2017 m. Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse kvadrato varžybose berniukų ir mergaičių komandos tapo čempionėmis, 2018 m. mokyklos berniukų futbolo komanda Lietuvos mokyklų Olimpinio festivalio žaidynių zoninėse 5 x 5 varžybose – antrosios vietos nugalėtojai. Tai reikšmingi sportiniai pasiekimai.

Mokykloje vėl skambės mokinių balsai, juokas, skambutis kvies į pamoką ir iš jos – mokykla gyvuos, joje pulsuos gyvenimas. Mokytojas atvira širdimi dalins išmintį,  ves savo mokinius painiu žinių keliu, mokys įžvelgti gyvenimo prasmę, atrasti didžiąsias vertybes. Ir jei mokinys nuoširdžiai tai priims, išsaugos ir pritaikys šiame sudėtingame, skubančiame pasaulyje – vadinasi, einama teisingu keliu…

Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos informacija