ATVYKSTANČIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Priėmimo komisija gegužės 28 d. suskirstys 1-ų klasių mokinius į klases tokiu principu: eilės tvarka pagal iš steigėjo (Plungės rajono savivaldybės) gautą sąrašą, atsižvelgiant į mergaičių ir berniukų skaičių.

Mokiniai, atvykstantys į 5-tas  ir kitas klases, skirstomi į klases atsižvelgiant į laisvų  vietų skaičių klasėse, į II užsienio kalbos pasirinkimą, jei yra galimybių,  neišskiriami iš tos pačios ugdymo įstaigos atvykę mokiniai.

1-ų klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bus pakviesti pasirašyti mokymo sutartis birželio 2 d.  nuo 12 val.

Būsimų 5-ų ir kitų klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bus pakviesti pasirašyti mokymo sutartis birželio 4 d. nuo 12 val.

Klasių vadovai iki gegužės 29 d. susisieks su būsimų mokinių  tėvais (globėjais, rūpintojais) elektroniniu paštu arba telefonu, informuos, kokius dokumentus reikia atsinešti, suderins  atvykimo į mokyklą laiką, kad nesusidarytų dideli žmonių srautai, nurodys kabinetą, į kurį  reikės atvykti.

Kilus neaiškumams informaciją suteiks direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stepanija Petkuvienė.

Kreiptis el. paštu s.petkuviene@ryto.plunge.lm.lt arba tel. nr. 864862909