Stabdomas ugdymo procesas švietimo įstaigose

Nuo 2020 metų kovo 13 iki kovo 27 dienos Plungės rajone visose bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančiose įstaigose stabdomas ugdymo procesas, atšaukiami kultūros centrų, bibliotekų, muziejų renginiai. Remiantis bendrųjų planų pakeitimais skelbiamos mokinių atostogos. Jei mokiniai kovo 13 dieną dar atvyks  į ugdymo įstaigas, tą dieną bus užtikrinta mokinių priežiūra arba organizuotas saugus mokinių grįžimas į namus. Plačiau…