Pamoka-pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“

Penktadienį, rugsėjo 21 dienos rytą, visi dešimtų klasių mokiniai sėdo į autobusą ir, lydimi istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojų Alvydo Jakšto, Jolantos Mieliauskienės ir Virginijos Žutautaitės, nuvyko į Kaušėnų kalnelį, esantį šalia Plungės. Čia jiems vyko netradicinė istorijos pamoka-pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“, skirta pagerbti Lietuvos žydų genocido aukoms.

Per II pasaulinį karą, vokiečiams okupavus Lietuvą, prasidėjo Lietuvoje gyvenusių žydų tautybės žmonių masinis naikinimas. Per kelis okupacijos metus buvo išžudyta apie 95 procentus Lietuvos žydų, o tai yra apie 195 tūkst. Žmonių. 1994 m. Lietuvos Respublikos Seimas rugsėjo 23-ąją – dieną, kai buvo likviduotas Vilniaus getas, – paskelbė Lietuvos žydų genocido atminties diena.

Plungėje 1939 metais gyveno apie 2500 žydų. Tai sudarė apie pusę visų Plungės gyventojų. Dažniausiai jie buvo amatininkai, dirbo prekyboje ar žemės ūkyje. Aktyvios buvo ir žydų socialinės bei labdaringos organizacijos, miestas turėjo netgi savo žydų gaisrinę. Ilgą laiką miesto burmistru (meru) buvo žydas.

1941 m. vasarą Kaušėnų kalnelyje šalia Plungės buvo nužudyta apie 1800 žydų: tėvai, vaikai, seneliai, giminės, ištisos šeimos. Čia – negyjanti Plungės žaizda, skaudanti kiekvienam doram Lietuvos piliečiui.

Mokiniai, išklausę mokytojų pasakojimų, iš atsivežtų lauko akmenukų sudėliojo menorą, taip pagerbdami čia nužudytų žydų atminimą. Ši pamoka ne vieną privertė susimąstyti apie skaudžias istorijos pamokas ir pasimelsti, kad tokie dalykai ateityje nepasikartotų.